top of page
Over Astrologie

De Horoscoop

Het woord horoscoop betekent ‘kijken in de tijd’. De astroloog kan inzicht geven aan de cliënt over welke mogelijkheden er zijn en op welk moment in de tijd die mogelijkheden zich het makkelijkst laten vormgeven.

 

Een horoscoop kan gemaakt worden bij elk begin, of dat nu een geboorte is, de oprichting van een bedrijf, een huwelijk of de onafhankelijkheid van een land. Het moment in tijd en ruimte bevat alle potentie die gemanifesteerd kan worden in tijd en ruimte. Vandaar dat voor het maken van een horoscoop de geboortedatum, tijd en plaats bekend moet zijn.

 

Een horoscoop geeft op symbolische wijze weer hoe de Zon, Maan en de planeten vanuit de aarde gezien zich ten opzichte van elkaar bevinden. Dit betekent dat de horoscoop uitgaat van de mens, en zijn of haar kijk op de verschijnselen. Als mens kunnen we niet kijken buiten onze ogen of denken bij een ander, daardoor is het logisch dat de horoscoopduiding onze eigen point of view weergeeft en geen objectieve waarheid.

Horoscoop
Asas - Wat is Astrologie
Specialisaties

Wat is Astrologie

Astrologie is een esoterische wetenschap waarin verbanden worden gelegd tussen de mens en de kosmos. Het leven op aarde is voor de mens een intrigerend fenomeen, reden waarom astrologen al eeuwen een relatie hebben gelegd tussen de ‘innerlijke kosmos’ en het heelal.


De astrologie is geen rationele wetenschap waarin oorzaak en gevolg en statisch materiaal de doorslag geven. Aangezien alle materie energie is, werken de patronen voor alles wat zich op deze aarde bevindt. Het is dus niet zo dat planeten iets met ons doen, planeten vormen voor de mens een referentiekader waarin de samenhangen gekend en geduid kunnen worden.


Astrologie werkt met symbolen en symbolen hebben een beweeglijk betekenisveld. Daarom gaat het niet in de eerste plaats in de astrologie om het voorspellen van feiten, maar om het herkennen van potentie in een bepaalde situatie. Anders gezegd: in de stand van de planeten zien we de waarschijnlijkheden die zich op enig moment kunnen manifesteren. De vorm waarin dat gebeurt, is een afgeleide.

Specialisaties

In de loop der tijd zijn er in de astrologie diverse specialisaties ontstaan. Specialisaties zeggen iets over de achtergrond of methode van de astroloog:

Psychologische astrologie

De astroloog vertaalt de horoscoop met behulp van de wetmatigheden van de mens zoals die beschreven zijn in de psychologie. Karaktertrekken, ouderbeelden, jeugdtrauma’s, het zijn allen onderwerpen die ter sprake kunnen komen bij deze astroloog. Toch zijn er verschillen tussen deze astroloog en de psycholoog. De horoscoop is een goed diagnostisch middel, dus een intake om te achterhalen waar de problemen precies liggen is in zekere mate van minder belang. Ook kan de astroloog verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen die zich in de tijd verspreid hebben voorgedaan.

 
Spirituele astrologie

Een mens is meer dan een lichaam met gedachten en gevoelens. Wanneer je je niet alleen wilt bezighouden met je karakter en de werking daarvan in het dagelijks leven, maar wanneer je wilt weten wat je in dit leven als ziel wilt komen ervaren, dan is de keus voor een spiritueel astroloog een juiste. 

Het zielsverlangen dat zich wil manifesteren door het leven te ervaren, maar ook de transpersoonlijke thema’s die je hebt meegenomen naar dit leven, vormen inhoud van het gesprek. Daarnaast kunnen zaken als familiekarma of thema’s uit vorige levens aan de orde komen.

 

Klassieke astrologie

Klassieke astrologie is de astrologie zoals die tot in de 17e eeuw werd gebruikt. De astrologische duiding geschiedt door de toepassing van duidelijke regels. Onderwerpen die aan bod komen zijn altijd zeer concreet.

 

Medische astrologie

Bij deze astrologen kan je terecht wanneer de balans in je lichaam verstoord is. Dat kan zich uiten in fysieke kwalen, psychisch ongemak of ernstiger aandoeningen. Alleen wanneer de medisch astroloog ook een bevoegdheid heeft tot uitoefening van de (alternatieve) geneeskunst, kan je bij hem of haar terecht voor een aanpak van de ziektebeelden. In alle gevallen kan er door de medisch astroloog een verband worden gelegd tussen ziel en lichaam en er kan inzicht worden gegeven in de samenhangen die geleid hebben tot de ziekte.

 

Uurhoekastrologie

Astrologie is niet alleen een instrument om iets te zeggen over de psyche van de mens, maar kan ook vrij exacte antwoorden geven op concrete vragen via de uurhoekastrologie. De uurhoekastrologie bestond al in de oudheid. Wiskundigen uit die tijd berekenden de stand van planeten, de zon en de maan en konden daaruit aflezen wat de planeten ‘vertelden’. Toentertijd zochten heersers antwoorden op vragen als: Kan ik deze strijd winnen'? Is deze figuur te vertrouwen? Een uurhoekhoroscoop op basis van dag, tijd en plaats van de vraag of van het moment waarop de astroloog de vraag binnen krijgt, kan veel zeggen over concrete thema's. Uurhoekastrologie wordt dus vooral gebruikt bij concrete vragen als: Ben ik ziek? Waar is mijn kat gebleven? Krijg ik deze baan? Is deze partner geschikt voor mij? Moet ik deze investering doen? Verhuis ik binnenkort? 

 

Van een gebeurtenis kan ook een uurhoekhoroscoop worden gemaakt. De gebeurtenis is dan de ‘geboorte’ van iets nieuws, bijvoorbeeld een opening van een zaak, een huwelijk of de oprichting van een vereniging. Aan de hand van deze horoscoop kan het verloop worden aangegeven.

 

Uurhoekastrologie is een specialisme dat niet door iedere astroloog beheerst of uitgeoefend wordt. 

 

Astrocartografie

Astrologen kijken meestal naar de geboortehoroscoop van een bedrijf als er vragen zijn over verhuizingen, of beginnen in het buitenland. Maar er zijn meer en betere technieken waarmee je deze vragen kunt beantwoorden.

Door middel van een wereldkaart en astrocartografie software is het mogelijk te zien waar bepaalde lijnen, die te maken hebben met planetenenergieën, lopen. Deze lijnen geven aan waar op aarde een planeet een sterke invloed heeft. Een ander techniek die hiermee verbonden is, is relocatie, het maken van een horoscoop voor een bepaalde plaats. Dit geeft aan wat die plek met het bedrijf doet.

Deze twee technieken geven niet alleen informatie over vragen die te maken hebben met een bepaalde locatie maar leveren ook interessante informatie op over patronen in het bedrijf zelf.


 

Bedrijfsastrologie

Een onderneming wordt op een bepaald moment gestart. Dat kan de datum van inschrijving bij de KvK zijn, het moment van het tekenen van de oprichtingsakte bij de notaris, de eerste afspraak voor een consult; het zijn tijdstippen waarop het bedrijf geboren wordt. Van dat moment kan een horoscoop gemaakt worden.

De bedrijfsastroloog combineert astrologie met zakelijke kennis. Astrologische technieken bieden een onorthodoxe blik op zakelijke kwesties in de gehele organisatie, waar je je voordeel mee kunt doen, of je nu de directeur of een freelancer bent, een leidinggevende van een afdeling of een eigen bedrijf hebt.

Door naar bepaalde cycli te kijken kan het juiste tijdstip voor expansie, reorganisatie, consolideren, fuseren, de uitgifte van aandelen, het lanceren van een nieuw product of wijziging van strategie worden bepaald. Het kan toegepast worden op HR, PR, marketing, IT, coaching. Wat maakt de onderneming uniek en welke mensen passen het beste in het bedrijf?

Wat is Astrologie
bottom of page