Specialisaties

 
Specialisaties zeggen iets over de achtergrond of methode van de astroloog. Op de pagina Adviezen vindt je alle informatie over de thema's waarover je advies kunt inwinnen.

Psychologische astrologie
Deze astroloog vertaalt de horoscoop met behulp van de wetmatigheden van de mens zoals die beschreven zijn in de psychologie. Karaktertrekken, ouderbeelden, jeugdtrauma’s, het zijn allen onderwerpen die ter sprake kunnen komen bij deze astroloog. Toch zijn er verschillen tussen deze astroloog en de psycholoog. De horoscoop is een goed diagnostisch middel, dus een intake om te achterhalen waar de problemen precies liggen is in zekere mate van minder belang. Ook kan de astroloog verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen die zich in de tijd verspreid hebben voorgedaan.
 
Spirituele astrologie
Een mens is meer dan een lichaam met gedachten en gevoelens. Wanneer je je niet alleen wilt bezighouden met je karakter en de werking daarvan in het dagelijks leven, maar wanneer je wilt weten wat je in dit leven als ziel wilt komen ervaren, dan is de keus voor een spiritueel astroloog een juiste.
 
Het zielsverlangen dat zich wil manifesteren door het leven te ervaren, maar ook de transpersoonlijke thema’s die je hebt meegenomen naar dit leven, vormen inhoud van het gesprek. Daarnaast kunnen zaken als familiekarma of thema’s uit vorige levens aan de orde komen.
 
Klassieke astrologie
Klassieke astrologie is de astrologie zoals die tot in de 17e eeuw werd gebruikt. De astrologische duiding geschiedt door de toepassing van duidelijke regels. Onderwerpen die aan bod komen zijn altijd zeer concreet.
 
Medische astrologie
Bij deze astrologen kan je terecht wanneer de balans in je lichaam verstoord is. Dat kan zich uiten in fysieke kwalen, psychisch ongemak of ernstiger aandoeningen. Alleen wanneer de medisch astroloog ook een bevoegdheid heeft tot uitoefening van de (alternatieve) geneeskunst, kan je bij hem of haar terecht voor een aanpak van de ziektebeelden. In alle gevallen kan er door de medisch astroloog een verband worden gelegd tussen ziel en lichaam en er kan inzicht worden gegeven in de samenhangen die geleid hebben tot de ziekte.

Uurhoekastrologie
Astrologie is niet alleen een instrument om iets te zeggen over de psyche van de mens, maar kan ook vrij exacte antwoorden geven op concrete vragen via de uurhoekastrologie. De uurhoekastrologie bestond al in de oudheid. Wiskundigen uit die tijd berekenden de stand van planeten, de zon en de maan en konden daaruit aflezen wat de planeten ‘vertelden’. Toentertijd zochten heersers antwoorden op vragen als: Kan ik deze strijd winnen'? Is deze figuur te vertrouwen? Een uurhoekhoroscoop op basis van dag, tijd en plaats van de vraag of van het moment waarop de astroloog de vraag binnen krijgt, kan veel zeggen over concrete thema's. Uurhoekastrologie wordt dus vooral gebruikt bij concrete vragen als: Ben ik ziek? Waar is mijn kat gebleven? Krijg ik deze baan? Is deze partner geschikt voor mij? Moet ik deze investering doen? Verhuis ik binnenkort?

Van een gebeurtenis kan ook een uurhoekhoroscoop worden gemaakt. De gebeurtenis is dan de ‘geboorte’ van iets nieuws, bijvoorbeeld een opening van een zaak, een huwelijk of de oprichting van een vereniging. Aan de hand van deze horoscoop kan het verloop worden aangegeven.

Uurhoekastrologie is een specialisme dat niet door iedere astroloog beheerst of uitgeoefend wordt. Je kunt op de Astrologen pagina zien welke astrologen hier mee werken.

Astrocartografie
Astrologen kijken meestal naar de geboortehoroscoop van een bedrijf als er vragen zijn over verhuizingen, of beginnen in het buitenland. Maar er zijn meer en betere technieken waarmee je deze vragen kunt beantwoorden.

Door middel van een wereldkaart en astrocartografie software is het mogelijk te zien waar bepaalde lijnen, die te maken hebben met planetenenergieën, lopen. Deze lijnen geven aan waar op aarde een planeet een sterke invloed heeft. Een ander techniek die hiermee verbonden is, is relocatie, het maken van een horoscoop voor een bepaalde plaats. Dit geeft aan wat die plek met het bedrijf doet.

Deze twee technieken geven niet alleen informatie over vragen die te maken hebben met een bepaalde locatie maar leveren ook interessante informatie op over patronen in het bedrijf zelf.