top of page
Erkende opleidingen ASAS

ASAS Erkende Opleidingen

De ASAS heeft een aantal criteria opgesteld waaraan een erkende beroepsopleiding tot astroloog aan moet voldoen. Hieronder de door de ASAS erkende opleidingen: 

CaelestisIshtar, Artemyz en De hermetische Kosmos

Caelestis

De opleiding

Caelestis werkt vanuit het principe van de kosmische samenhangen. Spirituele astrologie vormt de basis voor het aanbod waarbij zelfinzicht de rode draad is. 
 


Wat kan je ermee

Caelestis is een beroepsopleiding die in de eerste plaats gericht is op zelfinzicht. Na het behalen van je diploma kan je aan de slag als erkend praktiserend astroloog of ervaring en deskundigheid toepassen in het huidige werkveld of bezigheden of in je leefwijze van alle dag.Voor denkers en beelddenkers 

Caelestis heeft een uniek concept, waar je leert kennis te combineren met intuïtie.  
Astrologie heeft een rationele component, maar een goed astroloog gebruikt eveneens zijn of haar intuïtie om uit de veelheid van gegevens te zien wat nodig is om op het juiste moment te vertellen. Dàt is de magie van het vak.Ziel en persoonlijkheid

De spirituele (de zgn. Zwarte Lichten) astrologie heeft een prominente plaats in het studieprogramma. Als je het verlangen van de ziel wilt doorgronden en de thema’s die daarmee verbonden zijn wilt begrijpen, dan geeft deze vorm van astrologie je precies de antwoorden die je zoekt. Daarnaast leer je natuurlijk ook de werking van de persoonlijkheid aan de hand van de psychologisch georiënteerde astrologie.    
 


Eigentijds en praktijkgericht

Astrologie is een ingang tot verborgen wijsheid, waarin de patronen en cycli van het menselijk bestaan te lezen zijn. Oude wijsheid die je leert in hedendaagse bewoordingen te vertalen. Bij het vak Astrologie leer je te werken met de horoscoop vanuit kennis en intuïtie.


Om je innerlijk Weten te ontwikkelen, is er aandacht voor visualisatie en de werking van de chakra’s en de aura. Zodoende leer je luisteren naar je innerlijke stem.

 
Het vak esoterie en symboliek plaats de astrologie in een ruimer kader en kan je de ogen openen voor een nieuw kosmisch paradigma. Het leren werken met symbolen is onderdeel van de innerlijke weg.


Het vak Zijn in een lichaam leert je om als emotioneel-fysiek wezen te signaleren wat er in je lichaam en je energieveld gebeurt in relatie tot de ander. 
 


Voor wie

Iedereen die de bereid is zichzelf in te brengen met minimaal HAVO of vergelijkbaar opleidingsniveau.    


 
Door wie

Dick van der Mark, astroloog en psychic reader verzorgt de lessen Astrologie, Esoterie en symboliek en Intuïtieve ontwikkeling. Hij is het eerste aanspreekpunt voor studenten. 


Charlotte Wenner, astrologe en begeleider systemisch werk, biedt deze disciplines aan in de lessen Astrologie en Esoterie en symboliek. 


Corien Govaarts is haptonomie, psychic reader en healer, daarnaast is zij Bowentherapeute. Zij verzorgt de vakken Intuïtieve ontwikkeling en Zijn in een lichaam. 
 


Praktisch 

De opleiding duurt 4 jaar en wordt in modules gegeven. 
Er zijn 14 lessen per jaar op zaterdagen van 10 – 16 uur in Utrecht.

 


Erkenning

Het diploma van Caelestis, dat verkregen wordt na het behalen van het schoolexamen en het landelijk examen, is erkend door de ASAS. 
Ook heeft de opleiding een erkenning van het CRKBO waardoor de opleiding vrijgesteld is van omzetbelasting. Daarmee zijn studiekosten voor studenten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als studie voor beroep.  

 

Opleider: Dick van der Mark

 

Website Caelestis

E-mail: info@caelestis.nl

Telefoon: 06-21255246             

Opleidingscentrum Ishtar

De opleiding astrologie is een vijfjarige parttime opleiding en leidt op tot praktijkvoerend astroloog. Tijdens de opleiding staan naast het leren van het astrologische systeem, vooral de ontdekkende en beschouwende kant van het leven centraal.

 

In het eerste jaar worden de basisbegrippen van de astrologie behandeld en in het tweede jaar wordt er dieper ingegaan op de astrologische technieken, de horoscoopanalyse en de psychologische en spirituele achtergronden van een horoscoopduiding.

 

Het derde jaar staat geheel in het teken van de progressieve astrologie en in het vierde jaar de relatieastrologie, familiepatronen en werk- en beroep. Het vijfde jaar is gericht op de consult- en praktijkvoering.
 

Opleider: Peter Saarloos

Website Ishtar
E-mail: info@ishtar.nl
Telefoon: 079 361 73 45                

Adres: Zuidwijkstraat 80, Zoetermeer

Astrologisch Centrum Artemyz

4-jarige parttime opleiding tot erkend praktijkvoerend astroloog

De psychologische astrologie staat in de eerste twee leerjaren centraal zodat je een goed beeld krijgt van jouw eigen persoonlijkheid. Aandacht is er voor het bewustzijn en onbewuste processen. Vervolgens komt de zielsgerichte astrologie aan bod. Je leert via spirituele en evolutionaire invalshoeken het zielsverlangen vanuit een horoscoop te ontdekken. Het zelfbeeld en inzicht in de eigen bewuste en onbewuste drijfveren zijn belangrijke factoren om anderen te kunnen helpen.

 
Praktijkgericht

Vrijwel direct start je met het oefenen van het duiden van de eigen horoscoop. De groepen zijn klein, zodat je alle ruimte krijgt om de theorie in de praktijk te brengen. Lichaamsgerichte oefeningen, imaginaties, chakra's, opstellingen zijn daarbij ondersteunend. Het herkennen van patronen in het leven kan de toegang zijn tot het verbreken van een patroon om de eigen keuzes te kunnen gaan maken en te gaan leven vanuit het eigen zielsverlangen. Astrologie is een symbooltaal en om het associëren op symbolen te trainen, komen vakken als kosmologie, mythologie en het werken met tekeningen en dromen aan bod. In het tweede leerjaar wordt al gestart met het oefenen met proefpersonen. Zo maak je alvast kennis met het voeren van gesprekken. In het vierde jaar komen diverse gesprekstechnieken aan de orde.


 
Voor wie

Wil jij jouw persoonlijkheid beter leren kennen en onderzoeken wat jouw zielsverlangen is, of een horoscoopanalyse gebruiken in je huidige werkveld, of een eigen praktijk als astroloog voeren, dan is studeren bij Artemyz een juiste keuze. Een opleiding op HAVO of vergelijkbaar niveau is vereist.Door wie

Martine Misker is erkend praktijkvoerend astroloog, coach en heeft de studie Jungiaans Analytisch Therapeut met goed gevolg afgerond. Zij geeft alle lessen over astrologie, kosmologie, mythologie, genealogie, opstellingen en begeleidt de student tot een volwaardig astroloog.

 

Marietje begeleidt mensen met focussing, voice dialogue, individuele opstellingen, kernkwaliteiten en verzorgt bij Artemyz de lessen over ademhaling, chakra's en aura.

 
 
Praktische informatie

De opleiding duurt 4,5 jaar en bestaat uit 8 modules met aansluitend 2 verkorte modules als voorbereiding op het schoolexamen en vervolgens het landelijk examen. Het diploma van Artemyz wordt erkend door de ASAS. Een module omvat 12 lessen van 3 uur per les. De lessen zijn tweewekelijks en vinden plaats in Best (bij Eindhoven). Starten is mogelijk in maart en september.

Website Artemyz

E-mail: info@artemyz.nl

Telefoon: 06-47007934       

De Hermetische Kosmos. School voor Astrologie

5-jarige beroepsopleiding Astrologie

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zijn of haar kennis van astrologie wil verdiepen. De opleiding richt zich in eerste instantie op studenten die van astrologie hun beroep willen maken of die astrologie willen toepassen in hun beroep. Ook als je dergelijke plannen niet hebt, maar wel gefascineerd bent door astrologie, biedt deze opleiding jou een plek om je kennis en vaardigheden te verdiepen. We willen een plek zijn waar iedereen met een passie voor astrologie zich thuis voelt.

 
Een breed studieprogramma
  • Diverse stromingen: klassieke, psychologische en spirituele astrologie

  • Theorie: astronomie, mythologie, kosmologie en psychologie

  • Veel samen oefenen in kleine groepen

  • Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling


 
Les van ervaren docenten

Astrologie toepassen doet iedereen op eigen wijze. Er zijn astrologen die vooral intuïtief werken, anderen benaderen astrologie meer rationeel, weer anderen werken vooral vanuit het gevoel of vanuit zintuiglijke waarneming. Aan deze school zijn docenten verbonden die elk op een eigen wijze verbinding maken met astrologische symboliek. Dit maakt het voor jou als student makkelijker je eigen, unieke “ingang” naar astrologische kennis te ontdekken.Praktisch
  • De opleiding leidt op tot erkend (praktijkvoerend) astroloog

  • Combinatie van live lessen op zaterdag en online avondlessen

  • Live lessen in ‘s-Hertogenbosch

  • Een jaarlijks themaweekend

  • Studiebelasting circa 4 uur per week

  • Inschrijven na open dag of kennismakingsgesprek

 
 
Contact
Website School voor Astrologie

E-mail: info@schoolvoorastrologie.nl

Telefoon: 06-10888242 (Ben Rovers)   

Caelestis
Ishtar
Artemyz
Hermetische Kosmos
bottom of page