top of page
ASAScoop - magazine

ASAScoop

De ASAScoop is het magazine van de beroepsvereniging, gericht op de astrologiebeoefenaars. We streven ernaar om de inhoud van het blad voor zowel de beginnend astroloog als voor de praktijkvoerende leden boeiend en aantrekkelijk te laten zijn.

 

Naast vaste rubrieken zoals boekbesprekingen, columns, technieken en astrovaria, publiceren we interviews en artikelen over astrologie in de meest brede zin. Deskundigen uit verschillende vakgebieden leveren hiervoor bijdragen.

De ASAScoop wordt twee keer per jaar opgemaakt en wordt in mei en november aan de leden van de ASAS gestuurd. 

Publiceren in de ASAScoop

De ASAScoop wordt gemaakt door een redactie en geeft astrologen de gelegenheid om te publiceren. Wij kunnen daarbij ondersteunen door advisering over stijl en redactie, dus voel je vrij om contact met ons op te nemen als je over een bepaald onderwerp wilt schrijven.

Redactie

Hoofdredeactie: Henriëtte Tomassen

Redactie: Etske Timmer

Vormgeving: Daphne Datema en Suzan van den Brok

Voor het opvragen van een digitaal proefnummer kunt u de redactie een e-mail sturen.

Secretariaat

Voor het aanvragen van een abonnement, het opvragen van een digitaal exemplaar of algemene vragen over de ASAScoop kunt u het secretariaat e-mailen.

ASAScoop
Asascoop foto 3
Asascoop foto 2

Artikelen uit de ASAScoop

Bij het verschijnen van elke nieuwe ASAScoop plaatsen we een interessant artikel. Deze keer van Dick van der Mark:

Oude bekenden in onze ruimte

Door Dick van der Mark

Toeval bestaat.

Leg ik net de laatste hand aan deze tekst, is het morgen Samhain, het Keltisch nieuwjaar. Op de grens van licht en duisternis begint een nieuwe cyclus, juist nu de scheidslijn tussen hier en de andere wereld het meest transparant is. Juist nu kan je hen die over zijn ontmoeten. En net nu is de ASAScoop geheel gewijd aan de Centauren, symbolen van de voorouderenergie bij uitstek.

Lees verder

Redactie
Secretariaat
Artikelen
proefnummer opvragen
Daphne-Datema.jpg

Weegschaal

Daphne Datema

Daphne uit Amsterdam begeeft zich heel dichtbij haar eerste Saturnus-return. Geen wonder dus dat ze op dit moment de parttime beroepsopleiding Astrologie volgt bij Caelestis in Utrecht. Dierenwelzijn speelt daarnaast een grote rol in haar leven. Het is zowel haar passie als haar baan. Binnen de ASAS is Daphne vooral online werkzaam en verzorgt zij samen met Suzan de vormgeving van de ASAScoop; het vakblad dat 2 keer per jaar wordt uitgegeven.

Asascoop foto
bottom of page