Supervisie


Een supervisor geeft feedback op je functioneren als astroloog. Voorwaarde voor supervisie is dat je de eerste schreden op het pad van werken met consulten en cliënten gezet hebt. Ook in een latere fase kan supervisie een welkome ondersteuning bieden.

Onderstaande ASAS astrologen geven supervisie, sommigen individueel, anderen ook in groepjes.

Gonnie Boekestijn
Geeft individueel supervisie vanuit de combinatie NLP en Astrologie.
Ik spiegel je in je gedrag en laat je contact maken met je onbewuste en schaduwkanten. Daardoor krijg je inzicht en verandert je aanpak. Anders met dingen omgaan leer je op deze manier vanzelf.’


Faye Cossar
Geeft supervisie aan een klein groepje van maximaal vijf personen. Je casus stuur je vooraf aan alle leden van de groep. Per persoon/casus krijg je 30 minuten voor vragen en feedback; dit kan technisch (astrologisch) zijn maar ook gaan over het consult-proces. Je betaalt alleen je eigen tijd maar leert ook van de vragen van anderen.
Iedere eerste donderdagochtend van de maand; per sessie of per-drie-met-korting.
Faye geeft ook individuele begeleiding van het type ‘Bring your own client’. Een soort stage waarbij je hulp krijgt bij de voorbereiding van, tips tijdens en feedback na het consult. Voor de cliënt is het ook interessant: kwalitatief goede readings voor minder geld.


Hans Planje
Geeft regelmatig supervisie / coaching, individueel en in groepsverband.
Dit kan betrekking hebben op het toewerken naar het eindexamen Praktijkvoerend Astroloog, ondersteuning bij het opzetten van een eigen praktijk, het ontwikkelen van competenties als astroloog of begeleiding bij het opzetten en uivoeren van lessen in astrologie. Duur en frequentie in overleg. Hans onderscheidt supervisie en coaching:
‘Supervisie is om feedback te krijgen op het eigen functioneren. Coaching is begeleiding bij het (verder) ontwikkelen van je competenties. Supervisie en coaching lopen meestal door elkaar.'


Dick van der Mark
Geeft aan een kleine groep (van ongeveer gelijk niveau) of individueel supervisie, in een trajectopmaat. Voorwaarde om van start te gaan is:
‘Een concrete vraag over het eigen functioneren of specifieke vaardigheden die men wil leren op het gebied van duiding, communicatie en praktijkvoering. Naast kennis en interpretatie zal het ook altijd gaan over de deelnemer zelf.’
De methodiek is, afhankelijk van de vraag, deelnemer(s) te spiegelen in hun functio-neren door middel van feedback, gerichte opdrachten, het beluisteren en becommen-tariëren van de gevoerde consulten. De frequentie bestaat doorgaans uit een minimum van vijf bijeenkomsten met een interval van drie tot vier weken.


Kosten
De kosten variëren per vorm en aanbieder dus vraag zelf even na wat deze zijn. Voor een privé sessie liggen de kosten doorgaans tussen de € 40,- en € 80,- per uur. Een groep is relatief goedkoper, maar natuurlijk minder ‘op maat’ dan een privé sessie.