Vorige

January 2018

Volgende
Su M T W Th F S
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Today

Filter op


AGENDA


2018

You are viewing events for 2018

Symposium: De Dynamiek van de Maansknopenas


De beroepsopleidingen Caelestis (Dick van der Mark) en Ishtar (Peter Saarloos) organiseren ook dit jaar weer het jaarlijks astrologisch symposium.

De Maansknopenas belicht vanuit drie verschillende invalshoeken:
Evolutionair, Structureel en Vedisch.


Het Programma


10:30 Sol W. Jonassen: The Lunar Nodes from an evolutionary perspective

Working with the Nodal Axis in a chart reading opens up new layers of information and a deep understanding about the karmic path. The signs of the Nodal Axis are the sum of past-lives experiences and through this lecture we will see how they affect the chart. We will particularly examine the rulers of the Nodes to see what specific way karmic complexes are manifesting.


I’ve practied astrology and healing since I was a teenager and I have had the great privilege to work with people allover this beautiful planet. People with great inner resources and talents who wants to develop and heal.
Nothing feels better than seeing this growth. It is our birth right to grow and to lead a life that opens up for greater love and deeper meaning. It is healthy and life-affirming for us and others.
Astrology is a tool for healing and growth, and through looking at the dynamics of the chart, we gain access to information that can give a healing perspective in any situation, be it love, work or self-exploration.


14:15 Charlotte Wenner: Het verslaan van de Draak, het temmen van het Beest: valkuilen in het Maansknopenproces

De Maansknopen zijn een belangrijke element in de Structurele astrologie, ze geven de Universele betekenis van het leven aan. Net zoals de Zwarte Lichten assen tezamen een cyclisch proces van bewustwording aangeven, zo ook de twee assen van de Maansknopen, d.w.z. de Noordelijke- en Zuidelijke Maansknopen as, de as van de Draak en Beest. Deze twee laatste punten staan vierkant de Noordelijke-/Zuidelijke Maansknopen, ze zijn ook traditioneel geduid als ‘gemiste stappen’ en ‘valkuilen’. Door het gebruik van Draak en Beest wordt de aard van deze gemiste stappen en valkuilen duidelijk.


Sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door de kracht en complexiteit van de menselijke geest. Op mijn 15e jaar ben ik al begonnen met het bestuderen van de psychologie en tegelijkertijd heb ik de astrologie ontdekt.  Beide hebben mij veel inzichten verschaft in de aard en werking van ons innerlijk.

Na mijn studie op de University of Massachusetts ben ik naar China gegaan, waar ik twee jaar als docente Engels werkzaam ben geweest bij Xinan Jiaotong University. Daarna ben ik anderhalf jaar in Azië gebleven en heb gereisd door Tibet, Nepal en India. Door de ervaringen in deze landen heb ik meer inzicht gekregen in de universele eigenschappen van de mens, die niet gebonden zijn aan cultuur of afkomst. Ik ben ook dagelijks in aanraking geweest met de Oosterse spiritualiteit, die een blijvende invloed heeft gehad op mijn verdere ontwikkeling.

In 1987 ben ik naar Europa gekomen en ben ik uiteindelijk in Amsterdam gaan wonen. Ik heb 10 jaar lessen en workshops verzorgd bij veel Nederlandse bedrijven en sinds 2000 ben ik lerares Engels in het voortgezet onderwijs.  Daarnaast heb ik sinds 2001 een eigen praktijk voor consulten en workshops en sinds 2015 ben ik docent bij Caelestis.


15:45 Willem Simmers: Invloed en betekenis van drakenkop en drakenstaart

We beginnen deze voordracht met het mythologische verhaal over het ontstaan van de Maansknopen en bekijken vervolgens de invloed die deze twee astrologische grootheden op de horoscoop hebben. Vanuit de Indiase  optiek zijn Uranus, Neptunus en Pluto de architecten van deze  grootheden, terwijl we in het westen Jupiter en Venus hebben gekoppeld aan de Drakenkop, en Saturnus en Mars aan de Drakenstaart. Wat betekent dit in concrete zin?


Willem Simmers, 1954, is beroepsastroloog. Hij betrad het astrologische pad in 1974 en heeft zich toegelegd op zowel de westerse als de Indiase astrologie. Hij heeft hier verschillende boeken over geschreven. Kijk voor meer informatie op: www.willemsimmers.nl

 

Praktisch


 • Locatie: Helicon, Socrateslaan 22 A, 3707 GL Zeist.
 • De zaal is open vanaf 10:00 uur, programma begint om 10.30 uur en de sluiting is om 17:00 uur.
 • Kosten voor deelname zijn € 85,- inclusief koffie en thee.
 • Lunch : facultatief, opgave vooraf noodzakelijk. De kosten daarvan zijn € 15,-
 • Aanmelden: het aanmeldingsformulier te downloaden van de website: www.ishtar.nl  en deze volledig ingevuld te retourneren of via een mail naar

ASAS-dag: Cycli


Op 10 maart komen wij weer bij elkaar in Slot Zeist. Deze dag staat in het teken van ‘Cycli’. Het volledige programma wordt nog met jullie gedeeld, voor nu kunnen we alvast bekendmaken dat in ieder geval Manuela van der Knaap en Béatrice Boucher op deze dag spreken. Meer informatie volgt nog, maar zet de datum alvast in je agenda.
Na de lunch vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De leden met stemrecht krijgen uiterlijk een week voor die tijd de agenda en benodigde stukken.  


Het Programma


 • 10.00 inloop (koffie en thee)
 • 10.30 opening, introductie en mededelingen
 • 10.40 Manuela van der Knaap
 • 12.30 lunchpauze
 • 13.30 ALV
 • 14.00 Beatrice Boucher
 • 15.15 pauze (koffie/thee) 
 • 15.30 Wordt nog bekend gemaakt
 • 16.30 afronding


Landelijke Open Dag Professionele Astrologie


Op zaterdag 24 maart vindt dit jaarlijks terugkerende evenement weer plaats. Door heel Nederland openen astrologische verenigingen en praktijken de deuren voor geïnteresseerden.


Wil je de dag bezoeken?


Op de de website van de Landelijke Open Dag Professionele Astrologie kun je de deelnemers per provincie bekijken.


Wil je als astroloog of als organisatie meedoen?


Deelnemen biedt de mogelijkheid je eigen organisatie en astrologie in het algemeen beter onder de aandacht te brengen.


Hoe werkt het?

Vul dit aanmeldformulier in en stuur het naar . Mocht je extra informatie hebben over je praktijk, stuur die dan mee. Deze wordt dan geplaatst op de website van de Landelijke Open Dag Professionele Astrologie. 
Na aanmelding ontvang je promotiemateriaal dat je zelf kunt verspreiden.


Mocht je mee willen doen maar nog geen locatie hebben, dan raden wij je aan om een goed te bereiken plek in het centrum van de stad te reserveren.


Bij vragen is het altijd mogelijk om organisator Freddy Wissink te contacteren op: 020-6226020.


Kosten:

 • scholen/opleidingen:  35 euro
 • club/vereniging: 20 euro
 • praktijk: 10 euro