De ASAScoop


De ASAScoop is het magazine van de beroepsvereniging, gericht op de astrologiebeoefenaars. We streven ernaar om de inhoud van het blad voor zowel de beginnend astroloog als voor de praktijkvoerende leden boeiend en aantrekkelijk te laten zijn. Naast vaste rubrieken zoals boekbesprekingen, columns, technieken en astrovaria, publiceren we interviews en artikelen over astrologie in de meest brede zin. Vanaf het najaar van 2011 staat telkens een thema centraal. Deskundigen uit verschillende vakgebieden leveren hiervoor bijdragen.

Publiceren in de ASAScoop
De ASAScoop wordt gemaakt door een redactie én geeft astrologen de gelegenheid om te publiceren. Wij kunnen daarbij ondersteunen door advisering over stijl en redactie, dus voel je vrij om met ons op te nemen als je over een bepaald onderwerp wilt schrijven.


In het volgende nummer....

Het jongste nummer staat in het teken van deskundigheidsontwikkeling, een onderwerp wat binnen de vereniging al geruime tijd sterk in de belangstelling staat. We hebben bijvoorbeeld een interview met de commissieleden die de erkenningsprocedure begeleiden. Maar ook een bijdrage van een communicatiedeskundige.

 met de redactie - Klaaske Compas