De horoscoop


Het woord horoscoop betekent ‘kijken in de tijd’. De astroloog kan inzicht geven aan de cliënt over welke mogelijkheden er zijn en op welk moment in de tijd die mogelijkheden zich het makkelijkst laten vormgeven.

 
Een horoscoop kan gemaakt worden bij elk begin, of dat nu een geboorte is, de oprichting van een bedrijf, een huwelijk of de onafhankelijkheid van een land. Het moment in tijd en ruimte bevat alle potentie die gemanifesteerd kan worden in tijd en ruimte. Vandaar dat voor het maken van een horoscoop de geboortedatum, tijd en plaats bekend moet zijn.
 
Een horoscoop geeft op symbolische wijze weer hoe de Zon, Maan en de planeten vanuit de aarde gezien zich ten opzichte van elkaar bevinden. Dit betekent dat de horoscoop uitgaat van de mens, en zijn of haar kijk op de verschijnselen. Als mens kunnen we niet kijken buiten onze ogen of denken bij een ander, daardoor is het logisch dat de horoscoopduiding onze eigen point of view weergeeft en geen objectieve waarheid.
 

Geboortehoroscoop
Een geboortehoroscoop wordt dus berekend op basis van jouw persoonlijke geboortegegevens: geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd. Een zo exact mogelijke geboortetijd is essentieel voor een optimaal gelijkende horoscoopanalyse. Je kunt deze opvragen bij de Burgerlijke Stand van je geboorteplaats. Deze horoscoop is als het ware een soort 'blauwdruk' van jouw persoonlijkheid en laat zien welke mogelijkheden en blokkades jij vanaf je geboorte reeds bij je droeg. Natuurlijk spelen andere invloeden, zoals opvoeding, cultuur en je eigen keuzes een belangrijke rol bij het al dan niet ontwikkelen van bepaalde eigenschappen. Het is echter heel verhelderend om te weten wie jij in essentie bent.

Prognosehoroscoop
Jij staat niet stil en je horoscoop ook niet. De kosmos beweegt en jij beweegt mee. Door het vaststellen van het soort bewegingen en de invloed op jouw geboortehoroscoop komt een astroloog tot een prognose. Dit is niet hetzelfde als een voorspelling, omdat een prognose wel de innerlijke lijnen beschrijft die zich in jou voor doen, maar niet tot exacte voorspellingen zal leiden. Wel kan de astroloog op basis van deze technieken vaak goed inschatten tot welke keuzes en stappen je geneigd bent. Dit leidt tot een analyse en vaak tot een advies dat je een bredere blik geeft op het hoe en waarom van een situatie. Dat maakt het vaak eenvoudiger om je pad te kiezen.

Relatiehoroscoop
Mensen komen in hun relaties vaak belangrijke aspecten van zichzelf tegen. Dat geldt voor liefdesrelaties, maar ook voor relaties met ouders of kinderen, broers en zusters en op het werk. Astrologie laat zien hoe de karakterstructuur van elke betrokkene is en hoe je daardoor op elkaar reageert. Zo kan ieder zijn deel van een eventueel probleem beter onder ogen leren zien en objectiever leren kijken naar een situatie. Een relatiehoroscoop maakt je bewuster van de verwachtingen die je hebt van anderen en maakt duidelijk hoe en of de ander ook aan deze verwachtingen kan voldoen.

Composiet of team horoscoop
Het is mogelijk om een horoscoop te maken van een familie of van een groep. Dit gebeurt door het maken van een combinatiehoroscoop van de persoonlijke horoscopen van twee of meer mensen. Dat geeft een beeld van de energie in de groep en hoe de groep functioneert, bijvoorbeeld met betrekking tot rolverdeling, sterke en zwakke punten.

De vraaghoroscoop
Astrologie is niet alleen een instrument om iets te zeggen over de psyche van de mens, maar kan ook vrij exacte antwoorden geven op concrete vragen via de uurhoekastrologie. De uurhoekastrologie bestond al in de oudheid. Wiskundigen uit die tijd berekenden de stand van planeten, de zon en de maan en konden daaruit aflezen wat de planeten ‘vertelden’. Toentertijd zochten heersers antwoorden op vragen als: Kan ik deze strijd winnen'? Is deze figuur te vertrouwen? Een uurhoekhoroscoop op basis van dag, tijd en plaats van de vraag of van het moment waarop de astroloog de vraag binnen krijgt, kan veel zeggen over concrete thema's. Uurhoekastrologie wordt dus vooral gebruikt bij concrete vragen als: Ben ik ziek? Waar is mijn kat gebleven? Krijg ik deze baan? Is deze partner geschikt voor mij? Moet ik deze investering doen? Verhuis ik binnenkort?

Van een gebeurtenis kan ook een uurhoekhoroscoop worden gemaakt. De gebeurtenis is dan de ‘geboorte’ van iets nieuws, bijvoorbeeld een opening van een zaak, een huwelijk of de oprichting van een vereniging. Aan de hand van deze horoscoop kan het verloop worden aangegeven.

Uurhoekastrologie is een specialisme dat niet door iedere astroloog beheerst of uitgeoefend wordt. Je kunt op de website zien welke astrologen hier mee werken.