Andere technieken


De astrologie van de plaats: astrocarografie

Astrologen kijken meestal naar de geboortehoroscoop als er vragen zijn over verhuizingen, vakanties of werken in het buitenland.  Maar er zijn meer en betere technieken waarmee je deze vragen kunt beantwoorden.
Door middel van een wereldkaart en astrocartografie software is het mogelijk te zien waar bepaalde lijnen, die te maken hebben met planetenenergieën, lopen.  Deze lijnen geven aan waar op aarde een planeet een sterke invloed heeft.

Een ander techniek die hiermee verbonden is, is relocatie, het maken van een horoscoop voor een bepaalde plaats. Dit geeft aan wat die plek met je doet.

Levensfasen
Mensen gebruiken astrologie voor verschillende redenen, maar zeker in tijden van crisis, willen mensen graag inzicht in hun problemen hebben. Dit houdt in dat een van de belangrijkste taken van de astroloog is om hun cliënten te wijzen op welke fase van het leven ze NU in zitten.

Iedereen bevindt zich in een bepaald proces, afhankelijk van levensfase en ervaring. Het leven bevat net zoals de astrologie vele cycli. Met name de progressieve astrologie leent zich bij uitstek voor het bekijken van deze processen en het maken van een levensloopanalyse. Hiermee kun je mogelijkheden en tendensen zien. Hoe het leven verloopt hangt af van de omgevingsfactoren, socialisatie, persoonlijke situatie en de keuzes die je in het hier en nu maakt.

Waar het in feite om gaat is dat astrologie ons de gelegenheid geeft om inzicht in die verschillende levensfasen te krijgen. Dit is dan ook de reden dat zoveel mensen er gebruik van maken!