Tarieven

 
Iedere astroloog is vrij te vragen wat hij of zij wil rekenen voor een consult. We willen en mogen geen prijsafspraken maken. Toch willen we je een bepaalde richtlijn niet onthouden. Het voorbereiden van een horoscoop, het voeren van het gesprek, het opnemen van het gesprek en de kosten die dat met zich meebrengt, het zijn alle factoren die mede prijsbepalend zijn.
 
De erkende astroloog is professional en zal zich gedurende jaren hebben bekwaamd om het beroep te mogen uitoefenen. Vandaar dat de astroloog die beroepsmatig deelneemt aan het economisch verkeer marktconforme prijzen hanteert.
 
Meestal verschillen de tarieven voor zakelijke cliënten van die voor particulieren.
 

Over het algemeen liggen de tarieven voor een particulier consult in de praktijk tussen de 100 en de 200 euro. Hiermee heb je een beetje een idee wat redelijk is in deze branche.